Här på denna blogg kommer vi att lägga debattinlägg, tips från er på klubbarna, referat m m som ej passar in på någon sida på vår ordinarie hemsida. Maila dina inlägg till cas.birca@telia.com

måndag 25 januari 2010

Gå in o lyssna på webbradio!

För någon vecka sedan hade veterinären, forskaren m m Per Michanek en föreläsning i Luleå med temat "Ekonomisk och djurvänlig hästhållning för hållbara och högpresterande hästar".

Vid frågan om vad hans enklaste tips var för att förbättra hästarnas välmående och hälsa så svarade han "låt dem gå ute så mycket som möjligt!" Dålig stallmiljö och för lite rörelse är två av de faktorer som orsakar mest ohälsa hos hästen.

Gå in o lyssna på webbradion och lyssna lite på vad han hade att säga!

torsdag 21 januari 2010

Tips - träning för Gudrun Orava i Luleå!

Det finns några platser (på hoppassen) kvar på fälttävlanskursen för Gudrun Orava den 30-31 januari. Plats: Bensbygården. Pris: 250 kr/pass. Ev tillkommer 80 kr/pass i ridhusavgift.

Läs mera här!

onsdag 20 januari 2010

Dax för årsmöten!

Nu är det årsmötestider i alla ridsportklubbar! Ta din chans som medlem att påverka klubbens framtid.

Se oxå till att du (såväl som medlem som styrelserepresentant) är påläst när det gäller klubbens stadgar - många problem kan lösas om man följer de givna reglerna!

T.ex vem som har rösträtt på årsmötet, att mötet är i "laga ordning" utlyst, hur ev omröstningar går till, vem som har rätt att lägga motioner och när de skall vara styrelsen senast till handa osv.

Valberedningen i klubben har dessutom ett oerhört viktigt arbete (som egentligen skall pågå under hela året) med att försöka hitta lämpliga kandidater till styrelsen. Människor som både kan och vill jobba för föreningens bästa!