Här på denna blogg kommer vi att lägga debattinlägg, tips från er på klubbarna, referat m m som ej passar in på någon sida på vår ordinarie hemsida. Maila dina inlägg till cas.birca@telia.com

söndag 16 maj 2010

Ni glömmer väl inte ARBETSBOKEN?

Hoppas ni inte missar chansen att ge er syn på hur SvRF (såväl centralt som distrikt) skall fungera i framtiden? Alla klubbar har fått en ARBETSBOK tillsänt där ALLA (såväl enskild medlem, sektioner, klubb) har möjlighet att ge SIN syn på SvRF.

Arbetsboken skall vara inskickad senast sista maj! OBS! Sista insändningsdatum är förlängd till den 15 augusti!!!

Ovanstående arbetsbok är ett led i den pågående organisationsutredningen som pågår inom SvRF.

Alla vet att många har (många) synpunkter på hur distrikt o förbund fungerar/inte fungerar. Så tag nu chansen att verkligen påverka!!!

Annars har du förbrukat möjligheten att "gnälla" lång tid framöver! :-)

HÄR kan du oxå hitta arbetsboken!